Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin

Regulamin Time Creator Studio

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach taneczno-sportowych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez Uczestnika zajęć ruchowych.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem  się do jego przestrzegania.

3. Zapisując się na zajęcia w TCS, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność.

4. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w TCS na własną odpowiedzialność.

5. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, eventach, zajęciach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez TCS wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go prowadzącemu zajęcia, przed każdymi zajęciami.  Nie okazanie karnetu jest równoznaczne z nie wpuszczeniem Uczestnika na zajęcia lub koniecznością wykupienia jednorazowego wejścia.

2. Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, na której imię i nazwisko został on zakupiony.

3. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach, na które został wykupiony.

4. Każdy karnet ma datę, po upływie, której traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia).

5. W razie nieobecności na zajęciach Uczestnik (dotyczy zajęć dla dzieci), który wykupił karnet ma prawo do odrobienia jednych zajęć w danym miesiącu na innej technice niż ta, na którą karnet został wykupiony. Nieobecność na zajęciach należy uprzednio zgłosić  ( sms 609-104-012, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

6. Ilość wolnych miejsc na poszczególnych zajęciach, jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.

7. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy  Katarzyna Ratajczak 05 1140 2004 0000 3302 7707 6067.

8. Dodatkowo honorujemy karty OK.System.  Posiadacze tych kart nie płacą za zajęcia regularne.  Są zobowiązani do wcześniejszej rezerwacji  miejsc na dane zajęcia.

9. O rezerwacji miejsca  decyduje kolejność zapisów.

10. Zapisu na zajęcia można dokonać , telefonicznie, mailowo, bądź osobiście.

11. Przy wpłacie należności na konto, Uczestnik zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami kursu, który opłacił drogą przelewu.

12. Jeżeli ilość Uczestników wykupujących pełny karnet w grupie jest mniejsza niż 7 osób, TCS zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy, połączenia jej z inna grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat oraz terminu zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty, w danym miesiącu.

13.Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

§ 3 WYSOKOŚĆ OPŁAT

1. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w Cenniku TCS.

2. Wysokość opłat może ulec zmianie.

§ 4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów, zakaz zwilżania obuwia na parkiecie).

3. W wyjątkowych przypadkach TCS ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www. timecreator.pl,  lub dostarczona do Uczestników osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć w TCS.

5.Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Studio, bez zgody kierownictwa jest zabronione.

6. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do TCS i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

PROSIMY O ZACHOWANIE CISZY W POCZEKALNI !